https://www.traditionrolex.com/46

Alpes Rafting - Outdoor training

Outdoor training

Outdoor csapatépítő programjaink célja a pihenés aktív formáján keresztül történő szórakoztatáson túl az, hogy a résztvevők képet kapjanak saját és társaik fizikai állóképességéről, ügyességéről, alkalmazkodó- és koncentráló-képességéről, valamint a csapatszellemről.
 
Hiszünk a természet erejében, hisszük, hogy felszínre kerülnek valós értékeink amennyiben megfelelő impulzust kapunk, tréningjeink erre adnak lehetőséget. Tréningjeink több csoportra oszthatók (csel-lange, csapatszellem, önismeret, big fun), melyek mindegyike megfelelő válasz lehet Önnek. A outdoor csapatépítés lényege és szükségessége. Az outdoor tréningmódszer a szervezeteket és a benne dolgozó embereket élmény centrikusan segíti a fejlődésükben. Lényeg a természeti környezetben, szabadban végzett fizikai jellegű gyakorlatokon keresztüli tapasztalati tanuláson, élményeken van.

A résztvevők a szabadtéri gyakorlatokból szereznek tapasztalatokat, amelyekből a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg magukban.
A gyakorlatok hűen tükrözik a különböző szervezeti helyzeteket és viselkedésmódokat, ezáltal megkönnyítik a szükséges változások megvalósítását.
 
Az outdoor tréning előnye, hogy: 

  • Mélyebben érinti a résztvevőket, nagyobb kihívást jelent, erősebben hat az érzelmekre.
  • Megkönnyíti az egyén csoporton belüli beilleszkedését, gyors alkalmazkodását, lehetőséget biztosítva a vállalati humánerőforrás hatékonyabb felhasználására.
  • A cégvezetők egy új környezetben akár szélsőséges helyzetekben ismerhetik meg középvezetőik, alkalmazottaik reakcióit, problémamegoldó képességeit, kreativitásukat.
  • Felszínre hozza, hogy kik a vezéregyéniségek, kik tudnak egy új, ismeretlen helyzetben csapattagként maximumot nyújtani.
  • A csapatépítő kalandprogramok felüdülést jelentenek a formális tréningekbe belefáradt csapatoknak, és észrevétlenül segítik a csapat fejlődését a csapatszellem erősítésével.

A csapatépítés szükségessége abban rejlik, hogy igen hatékonyan ösztönzi a stressztűrő~ és helyzetfelismerő képesség, a kombinatív~, a kommunikációs~ és improvizációs készségek kibontakozását, hiszen ezek alapjai mindenikben megvannak.

Tréningjeink segítik, hogy munkatársai megéljék és elsajátítsák:

  • teljes koncentrációt egy-egy feladat megoldásában
  • kommunikációs készség javítását (információ fogadás-átadás)
  • közös gondolkodás kialakítását, összefüggések átlátását a feladatok értelmezése során
  • egyéni és csoportcélok összehangolását
  • felelősségérzetet, bizalom kifejlesztését Önmaguk és társaik iránt.

Hasonló aktivitások

https://www.traditionrolex.com/46